Jesteś 586050 gościem na naszej stronie
Biuro nasze świadczy szeroki wachlarz usług.

Główna działalność skupia się na badaniu sprawozdań finansowych wszystkich jednostek prowadzących księgi rachunkowe określone w:

- art. 2 ust. 1.2 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (publikacja: Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.),
- art. 2 ust. 3 jednostki sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSR i MSSF)

Zakres usług obejmuje również:

  • doradztwo ekonomiczno - finansowe,
  • doradztwo podatkowe,
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
  • doradztwo w zakresie tworzenia podmiotów gospodarczych i przekształceń własnościowych,
  • ocena sytuacji gospodarczej i finansowej oraz wycena majątku,
  • prognozowanie rozwoju podmiotów gospodarczych i opracowywanie biznes planów,
  • doradztwo z zakresu funduszy UE oraz audyt okresowy i końcowy

W ramach zawartej umowy o badanie sprawozdania finansowego świadczymy nieodpłatnie konsultacje i doradztwo w zakresie przedmiotu naszej działalności przez okres 12-tu miesięcy od daty zawarcia umowy, w tym również konsultujemy z jednostką politykę rachunkowości z dostosowaniem do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

Zapytanie ofertowe:
Pobierz i wyślij faksem
Wypełnij i wyślij ze strony


Informujemy jednocześnie, że od 01.01.2009 r. obowiązywać będzie nowa ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym, która zgodna będzie z dyrektywą 43 UE. Art. 80 tej ustawy określa ograniczenia czasowe co do badania sprawozdań finansowych przez jednego audytora tylko dla firm notowanych na giełdzie, banków i ubezpieczycieli, które wynoszą 7 lat z przerwą 2-letnią po tym okresie. W pozostałych jednostkach nie obowiązują ograniczenia czasowe.
Nr rej. 808 w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów, Sąd Rejonowy w Warszawie XIV WG KRS, NR KRS 0000046241 copyright©slw